Category: Aljabar Linear

Bebas linear dan bergantung linear 1

Himpunan Bebas Linear dan Bergantung Linear

Dalam tulisan ini, kita akan membahas mengenai himpunan yang bebas linear dan bergantung linear. Ini masih berkaitan dengan tulisan sebelumnya mengenai himpunan yang membangun ruang vektor. Himpunan bebas linear yang membangun suatu ruang vektor...

1

Kombinasi Linear

Dalam tulisan ini, kita akan belajar mengenai kombinasi linear. Kombinasi linear ini akan digunakan dalam mendefinisikan himpunan yang merentang atau membangun suatu ruang vektor DEFINISI Sebuah vektor di V disebut sebagai kombinasi linear dari...